Atatürk

DANIŞTAY’DAN SINAVSIZ MÜDÜR ATAMASI İLE İLGİLİBİR KARAR DAHA

14 Ocak 2014, Salı | 11:34

DAVA DAİRELERİ KURULU, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN SINAVSIZ MÜDÜR ATAMASINA DAİR GENELGESİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU
 
İçişleri Bakanlığı’nın 22.04.2011 tarihli ve 7172 sayılı Genelgesiyle, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarını ihraz etmiş veya bu unvanları ihraz edip müdürlük görevinde bulunanlar ile okutman, uzman, müfettiş, denetçi, kontrolör, emniyet amiri, yardımcı doçent veya daha üst unvanlı bir kadroda görev yapanlardan üniversitelerin hukuk, idari bilimler, kamu yönetimi, işletme, iktisat, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, tarih, sosyoloji, istatistik alanlarında dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olanlardan, en az on yıl memuriyet hizmeti bulunanların İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü kadrosuna, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın genel hükümlere göre atama yapılmasına karar verildiği, ataması uygun görülen adayın teklifinin İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilmek üzere bizzat Vali imzası ile gönderilmesi hususunda gereğinin yapılması bildirilmişti.

Bakanlık personelinin görevde yükselme yönetmeliğinde, il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il dernekler müdürü, il yazı işleri müdürü gibi tüm il müdürlüğü kadrolarına sınavla atama yapılacağı düzenlenmiş olmasına karşın, anılan genelge ile 81 İl Valiliğinde ihdas edilen İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü kadrosuna sınavsız, ayrıca İçişleri Bakanlığı teşkilatında bulunmayan yardımcı doçent, uzman öğretmen, başöğretmen gibi kadrolardan teşkilat dışı atama yapılma istenmiştir.

Türk Büro-Sen olarak, söz konusu genelgenin iptali için Danıştay nezdinde dava açmıştık.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 28.03.2013 tarih ve YD İtiraz No: 2012/583 karar sayılı kararıyla; İçişleri Bakanlığı’nın 22.04.2011 tarihli ve 7172 sayılı Genelgesi ile bu genelgenin dayanağı olan 18.04.2011 tarihli Bakan onayının yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yaptığı incelemede; Bakanlık il müdürü kadrolarının tamamının atama koşullarının yönetmelikle düzenlendiği, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğüne atanma koşullarının da yönetmelik şeklinde hazırlanması ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulması gerektiği, yönetmelik niteliği taşımayan dava konusu Bakan onayı ile Genelgenin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI