Atatürk

MAHKEMEDEN KURUMLAR ARASI GEÇİŞE MUVAFAKAT

05 Kasım 2013, Salı | 12:21

Ekonomi Bakanlığında ‘Ürün Denetmeni’ olarak görev yapan bir üyemiz öğrenim (lisans) durumu itibariyle kazandığı ‘Ziraat Mühendisi’ unvanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na atanma isteminin reddi üzerine, bu işlemin iptali için dava açmıştık.
 
İstanbul 9. İdare Mahkemesinde görülen davada, mahkemece; üyemizin ziraat mühendisi olarak atanabilmesine muvafakat verilmemesine yönelik dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
 
İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 29.03.2013 tarih, 2012/1098 E. ve 2013/595 K. sayılı kararında;

– Davalı idarenin, davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğu iddialarının, hukuken geçerli belgelerle ortaya konulamadığı ve ispatlanamadığı,

– Kamu hizmetinin devamlılığı ve bütünlüğü ilkesi gereğince kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir biçimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği ve kamu hizmetinden sağlanan faydanın da bu sayede artacağı,

– Davacının gördüğü eğitime uygun ve istediği alanda çalışmasının maddi ve manevi varlığının gelişmesini daha iyi tamamlayacağı gerekçelerine yer verilmiştir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI