Atatürk

GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNİ YARGIYA TAŞIDIK

05 Ekim 2013, Cumartesi | 11:25

31 Ağustos 2013 gün ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte birçok değişiklik yapılmıştır.

Türk Büro-Sen olarak, yapılan yönetmelik değişikliğinde, görevde yükselmede esas alınan kariyer ve liyakat ilkeleri ile objektif ölçülere aykırılı olan aşağıdaki düzenlemelerin iptali Danıştay’da dava açtık

Kamu kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin;

  • 1. maddesinde yer alan; “ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere”, ibaresinin,
  • 3. Maddesinde yer alan “arayabilir” ibaresinin,
  • 4. maddesinde yer alan “ve sözlü sınavda” ibaresinin,
  • 9. maddesinin; sözlü sınav başlıklı kısmı ile sözlü sınav başlıklı kısmının son paragrafında yer alan “sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş beş puan alanlar başarılı sayılır.” cümlesinin, başarı sıralaması başlıklı kısmında geçen “sözlü sınav” ibaresinin, görevde yükselme suretiyle atanma başlıklı kısmında geçen “altı aylık süreyi aşmamak üzere” ibaresinin
  • 11. maddesinin,

Öncelikle yürütmesinin durdurulması, sonrasında iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açılmıştır.
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI