Atatürk

SGK BAŞKANI İLE HASANOĞLAN’DA YAPILAN ARŞİV DEPO BİNASININ SORUNLARINI GÖRÜŞTÜK

17 Eylül 2013, Salı | 16:06

Genel Başkan Yardımcılarımız Hüseyin Aslan ve Cafer Seçer, Ankara 4 Nolu Şube Başkanımız  Alper Yıldırım ve Ankara 6 Nolu Şube Başkanımız Yücel Özer ile birlikte SGK Başkanı Yadigar Göklap İlhan’ı ziyaret ettiler.

Hatırlanacağı üzere Sendikamızca, 13 Eylül tarihinde SGK tarafından Ankara’nın Hasanoğlan ilçesine yaptırılan Arşiv ve Depo binası incelenmiş ve ayrıntılı bir rapor hazırlanmıştı. Hazırlanan raporda yer alan sorunların başında; dışarı açılan penceresi olmayan depolarda personelin çalıştırılmasının ruh ve beden sağlığı açısından olumsuzluklara yol açacağı, personelin pencere bulunan ferah mekanlarda çalıştırılması gerektiği, binaya yemekhane kurulması, personelin ulaşımı rahat bir şekilde sağlayabilmesi için servis imkanın sağlanması, çalışacak personel sayısı 50 kişiyi geçtiği için bir sağlık görevlisi ve ambulans bulundurulması gerektiği, çalışanların moral motivasyonu açısından gerekli fiziki alt yapı ve donanımın oluşturulması ve binanın Türk Standartları Enstütüsü’nün Arşiv Mekanlarının Düzenlenmesi ile ilgili genel kurallarına uygun olarak dizayn edilmesi, ayrıca binanın fiziki şartlarının da 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre oluşturulması gerektiği yer almaktadır.

Görüşmede hazırlanan ayrıntılı rapor SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan’a takdim edildi. İlhan, “Sorunların takipçisi olacağını ve personelin ruh ve beden sağlığının her şeyden önemli olduğunu, problemlerin çözümü için en kısa zamanda gerekli çalışmaların yapılacağını” belirtti.

SGK’DAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EK ÖDEME SORUNLARINI İLHAN’A İLETTİK

Ayrıca, 666 Sayılı KHK ile Kararname dışı tutulan; tabip, diş tabibi, eczacı ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlara ve diğer yardımcı sağlık personeline ek ödeme usul ve esaslarının belirlenmesi kurum yönetimine bırakılmıştı.

Kararname sonrası kurum yönetimine taşıdığımız ek ödemelerde artış öngören talebimiz, bu güne kadar karşılık bulamamıştı. Ancak, son günlerde üzerinde çalışma yürütülen yönetmelikte, ek ödeme oranlarının günün koşullarına uygun en üst oranlara çıkartılması, özellikle hemşireler dahil diğer yardımcı sağlık personelinin de durumlarının göz önünde tutulması hakkındaki taleplerimizi SGK Başkanı Yadigar Gökalp İlhan’a görüşmemiz esnasında tekrar ilettik.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI