Atatürk

SENDİKALARIN DAVA AÇMA HAKKI İLE İLGİLİ DANIŞTAY’DAN ÖNEMLİ KARAR 2

26 Eylül 2013, Perşembe | 09:45

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu eski başkanı Emin ZARARSIZ döneminde, ilk önce görevde yükselme yönetmeliği değiştirilerek, İl Müdür Yardımcısı kadrosu yönetmelik kapsamından çıkarılmış ve sınavsız atamaların önü açılmıştı.
 
14.08.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile İl Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için aranılan sınav şartı kaldırılmış, hemen ardından da kadrolaşma çalışmalarına hız verilmişti.
 
27.09.2010 tarihli Olurla Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcılığı kadrolarına objektif atama kriterleri ile kariyer ve liyakat ilkeleri çiğnenerek 45 kişinin ataması yapılmıştı.
 
Türk Büro-Sen olarak, SGK’daki bu atamalara karşı idare mahkemesinde dava açmıştık.
 
Ankara 15. İdare Mahkemesi,  sendikamızın meşru, kişisel ve güncel menfaatinin etkilenmediği gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine karar vermiş, Sendikamızca bu karar temyiz edilmişti.
 
Temyiz incelemesini yapan Danıştay 2. Dairesi, dava konusu uyuşmazlığın sendika üyelerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatleri kapsamında olduğuna karar verdi ve esas hakkında bir karar verilmek üzere dosyayı Ankara 15. İdare Mahkemesine geri gönderdi.
 
Danıştay 2. Dairesi’nin bozma kararında; uyuşmazlığın SGK’da boş bulunan 45 adet Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcılığı kadrosuna yapılan atamalara ilişkin işlemden kaynaklandığı ve yapılan atamalarda idarece belirlenmiş bir ölçüt olup olmadığının hukuki sorgulamasının yapıldığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin tüm sendika üyelerini ilgilendiren uygulamaya dönük genel nitelik taşıdığını belirtilmiş ve temyiz istemimizin kabulüne karar verilmiştir.
 
Bu kararla Danıştay 2. Dairesi, sendikaların dava açma ehliyeti hakkında önemli bir karara imza atmıştır.
 
Yüksek Mahkemenin kararında; kamu görevlileri sendika ve üst kuruluşlarının açacakları davalarda, dava ehliyetlerinin bulunduğu hususunun saptanabilmesi için, öncelikle dava konusu yapılmak istenilen işlemin düzenleyici ya da uygulama işlemi niteliğinde olup olmadığının, uygulama işlemi ise genel bir nitelik taşıyıp taşımadığının belirlenmesini gerekli kıldığı ifade edilmiştir.
 
Danıştay 2. Dairesinin kararını görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI