Atatürk

SGK HANTALLAŞIYOR; SGK’DA BİRİLERİNİ “DAİRE BAŞKANI” YAPMAK İÇİN KADRO YARATILIYOR

30 Temmuz 2013, Salı | 15:43

Sosyal güvenlik reformundan önce sosyalgüvenlik hizmetleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veBağ-Kur Genel Müdürlüğü aracılığıyla verilmekteidi. Sosyal güvenlik kuruluşlarının dağınık bir yapıda olması nedeniyle 5502 sayılı Kanunla sosyal güvenlik kuruluşları birleştirildi ve SGK bünyesinde 4 ayrı genel müdürlük, bunlarınaltında da 8’er adet daire başkanlığı kurulması öngörüldü.

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü İşlevini Yerine Getiremedi

Kanunun ön önemli ayaklarından biri de sosyal yardımları tek elde toplamaktı. Ancak, bu amaçla kurulan genel müdürlük kanunla kendisine verilen görevlerini yapamayınca mülga edilerek, bunun yerine ayrı bir bakanlık oluşturuldu.

Hantal Yapıya Geçişin İlk Sinyali

SGK içindeki genel müdürlük sayısını artırmak (amaç kadro yaratmak) için Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünü Emeklilik ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü şeklinde ikiye böldüler ve 8 daire başkanlığından oluşan yapının 16 daire başkanlığına çıkarılması sağlandı.

İşe Değil, Kişiye Daire Başkanlığı

Son olarak, ikiye ayrılan Genel Müdürlüklerin daire sayısı 8’e yükseltildi. Dairenin birinden 3, diğer birinden ise 2 daire başkanlığı yaratıldı. Amaç, işlerin kolaylaştırılması değil, makama yakın çalışan kişilere “Daire Başkanı” unvanı hediye edilmesidir. Kurulan dairelere önce atamalar yapıldı yetmedi, atama yapılanlar yine makamda görevlendirildi. Onların yerine de vekaleten iş yapacak kişiler getirildi. SGK’da adı olan ama işlevi olmayan daireler de işin başka bir boyutu.

Türkiye nüfusunu kapsayan örnek Kurumuz diyen yöneticiler, bu denli önemli bir Kurumu sırf birilerini Daire Başkanı yapmak için bu kadar hoyrat bir şekilde yönetilmemelidir. Reform öncesindeki genel müdürlükten fazla, daire başkanlıklarından ise kat be kat daha fazla daire başkanlığı yaratıldı. İşlemleri tek elde toplamayı hedefleyen Hükümetin aksine SGK daha hantal bir yapıya dönüştürüldü.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI