Atatürk

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINDA, (2+1) ATAMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİ YARGIYA TAŞIDIK.

09 Temmuz 2013, Salı | 16:46

Sendikamızca, 09.05.2013 tarih ve 28642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesiyle değiştirilen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin değiştirilen son cümlesinin öncelikle yürütmesinin durdurulması, devamında iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açılmıştır.
 

YENİ HÜKÜM ESKİ HÜKÜM
“Beşinci bölge hizmetinin iki yılını dolduranlar, talepleri halinde, bu hizmet bölgesinin kalan çalışma süresi daha sonra tamamlattırılmak kaydıyla, başka hizmet bölgelerine atanırlar “Beşinci bölge hizmetinin iki yılını dolduranlar, hizmet gerekleri ve talepleri halinde, bu hizmet bölgesinin kalan çalışma süresi daha sonra tamamlattırılmak kaydıyla, başka hizmet bölgelerine atanabilirler
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yer değiştirme yönetmeliğinin 8/1. maddesinin (a) bendinin son cümlesinin eski hali yürürlükte iken, 2013 yılı Mart ayı içerisinde Gümrük Çalışanlarının tayin talepleri “e-tercih” uygulaması ile internet üzerinden alınmıştır.
Ancak personelin 2013 yılı için tayin tercihleri alındıktan sonra yer değiştirme yönetmeliğinin 8. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin son cümlesi değiştirilmiştir.
Değişiklik öncesinde beşinci hizmet bölgesindeki hizmetlerinin iki yılını dolduran kamu çalışanları, talepte bulunmaları durumunda bu hizmet bölgesinin kalan çalışma süresini daha sonra tamamlamak kaydıyla, başka hizmet bölgelerine atanmaktaydı.
Dava konusu değişiklik ile beşinci hizmet bölgesinde görev yapan kamu çalışanlarının 2+1 uygulaması ile başka hizmet bölgelerine atanma hakkı, “atanabilirler” denilmek suretiyle idarenin takdirine bırakılmıştır. Böyle bir uygulamanın çalışanların kazanılmış haklarını gerileteceği açıktır.
Gümrük Çalışanlarının tercihte bulunmalarının üzerinden aylar geçmesine rağmen sonuçları halen açıklanmamış olmakla birlikte, 2+1 uygulaması ile tayin talebinde bulunan personelin tercihlerinin eski düzenlemeye göre sonuçlandırılması gerekmektedir. Zira tayin tercihlerinin alınması sonrasında yer değiştirme yönetmeliğinde değişikliğe gidilmesi, anılan personelin hukuki güvenliklerini ve kazanılmış haklarını ihlal edici niteliktedir.
Kamu çalışanlarını ilgilendiren yeni düzenlemelerde, kazanılmış hakları mutlak suretle korunmalıdır. Türk Büro-Sen olarak, kamu çalışanlarının haklarını geriye götüren, yeni mağduriyetler doğuran uygulamalara karşı her türlü hukuksal mücadeleyi vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyunun bilgisine sunarız.
 
image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI