1

İŞ BIRAKAN MEMURA CEZA VERİLEMEZ

27 Haziran 2013, Perşembe | 11:11

İŞ BIRAKMA EYLEMİ HAKKINDA DANIŞTAY’DAN BİR KARAR DAHA
 
Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde görev yapan bir üyemize, 25 Kasım 2009 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen 1 günlük iş bırakma eylemine katıldığı gerekçesiyle uyarma cezası verilmiş ve bu ceza nedeniyle ek ödemesinden kesinti yapılmıştı. Bu cezaya karşı açtığımız davada Manisa 1. İdare Mahkemesi ceza ve kesintinin iptaline karar verilmişti.

Danıştay 12. Dairesi davalı idarenin başvurusu üzerine yapmış olduğu incelemede, İl Müdürlüğünün temyiz istemimizin reddine ile yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir.

Danıştay kararını görmek için tıklayınız