Atatürk

UZMAN ERBAŞLIKTAN MEMURİYETE GEÇENLERİN TERFİLERİ HAKKINDA KARAR

15 Mayıs 2013, Çarşamba | 12:27

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak görev yapmakta iken istifa ederek, açıktan atama sureti ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne atanan bir üyemizin, “durdurulan kademe ve derece ilerlemesinin, bekletilen hizmet süresi kadar ilerletilmesi ile yoksun kaldığı tüm özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesi” talebinin reddi üzerine açmış olduğumuz dava sonuçlandı.
 
Balıkesir İdare Mahkemesi, 27.02.2013 tarihli, 2012/1568 E. ve 2013/221 K. sayılı kararında; dava konusu işlemin iptaline ve bu nedenle yoksun kalınan özlük ve parasal hakların, idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermiştir.
 
 
Uygulamada başta İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü olmak üzere, muhtelif kamu kurumları uzman erbaşlıktan istifa ederek, 657 sayılı kanuna tabi kadrolara geçenlerin kademe ve derece ilerlemeleri yasaya aykırı olarak bekletilmekte, bu işlemlere karşı açılan davalarda da idare mahkemeleri kamu görevlisi lehine kararlar vermektedir.
 
 
Bu nedenle, tüm kamu kurumlarınca yargı yerleri meşgul edilmeden ve yargılama masraflarına sebebiyet verilmeden, benzer durumdaki kamu görevlilerinin kademe ve derece ilerlemelerini yapılmalı ve bu kişilerin yoksun kaldıkları özlük ve mali hakları iade edilmelidir.
 
 
Türk Büro-Sen olarak, her konuda olduğu gibi, uzman erbaşlıktan istifa ederek, memuriyete geçenlerin terfilerinin bekletilmesi uygulamasının bütün kamu kurumlarında sonlandırılması için mücadelemiz her platformda sürecektir. 

Haberin eklerini görmek için linke tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI