Atatürk

KAMU ZARARI İDDİASI İLE MEMURUN MAAŞINDAN RESEN KESİNTİ YAPILAMAZ

02 Mayıs 2013, Perşembe | 12:07

İdarenin, kamu zararına neden olunduğu iddiası ile bu zararı ilgili memurun maaşından resen kesinti yapmak suretiyle tahsil etme yetkisi bulunmamaktadır.
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği, kamu zararının giderilmesi için öncelikle zarara neden olan ilgili personele usulüne uygun şekilde tebligat yapılması gerekmektedir.
 
 Mardin İdare Mahkemesi’nin kararını görmek için tıklayınız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI