Atatürk

İŞ BIRAKMA EYLEMİ HAKKINDA DANIŞTAY’DAN BİR KARAR DAHA

30 Mayıs 2013, Perşembe | 12:39

Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde görev yapan bir üyemize, 25 Kasım 2009 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen 1 günlük iş bırakma eylemine katıldığı gerekçesiyle kınama cezası verilmiş, bu cezaya karşı açtığımız davanın Samsun 1. İdare Mahkemesi tarafından reddi üzerine, Danıştay’da temyiz yoluna başvurmuştuk.
 
Danıştay 12. Dairesi yapmış olduğu incelemede, temyiz istemimizin kabulü ile yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir.
 
Danıştay 12. Dairesi bozma gerekçesinde; sendikal faaliyet kapsamında bir gün göreve gelmemek fiilinin özürsüz olarak göreve gelmemek fiilini oluşturmadığını, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle verilen disiplin cezasında ve bu işleme karşı açılan davayı reddeden idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği belirtilmiştir.
 
Danıştay kararını görmek için tıklayınız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI