Atatürk

SGK’DAN FAZLA ÇALIŞMA TALEBİ

30 Nisan 2013, Salı | 15:24

Sendikamızca SGK Başkanlığı’na gönderilen  26.11.2012 tarih ve 925 sayılı yazıda, “kamu hizmetinde aksamaya sebebiyet verilmeden, hizmetin verimli bir şekilde yürütülmesi ile personelin moral ve motivasyonunun korunmasını teminen, 2013 yılında personelin fazla çalışmadan yararlandırılması ve fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi” talebinde bulunulmuştur.

SGK Başkanlığı 11.12.2012 tarih ve 1188563 sayılı cevabi yazısında, 666 Sayılı KHK hükümleri doğrultusunda kurumda fazla mesai uygulamasının 31.12.1012 tarihinde sonlanacağını, 2013 yılı içerisinde personelin fazla mesai yapmasına yönelik bir çalışmanın bulunmadığını sendikamıza bildirilmiştir.

Ancak Başkanlığın taşra teşkilatında muhtelif birimlerde fazla mesai yapılmasına devam edildiği, anılan birimlerde görevli personelin fazla mesailere katılmak durumunda kaldığına ilişkin sendikamıza gelen duyumlar üzerine SGK Başkanlığı’na 10.01.2013 tarih ve 24 sayılı yazı ile “fazla mesai yaptırılan personele fazla çalışma ücretlerinin ödenmesini, fazla çalışmaların ücretle karşılanması söz konusu değilse, çalışanlara fazla mesai yaptırılmaması” talebimiz yinelenmiştir.

SGK Başkanlığı ise 15.02.2013 tarih ve 558409 sayılı cevabi yazısında da; fazla çalışmanın 31.01.2012 tarihi itibarıyla sona erdiğini bu tarihten sonra fazla çalışma yapan personele fazla çalışma ücreti ödenmesinin mümkün olmadığını bildirmiştir.

2 Nisan 2013 tarihinde SGK Başkanı Sayın Yadigar Gökalp İlhan’ı ziyaret eden Genel Başkanımız Fahrettin Yokuş, Kurum Başkanına personele fazla çalışma yapıltırılması durumunda karşılığının ücret olarak ödenmesi gerektiğini  bir kez daha iletmiştir.

Bütün bu girişimlerimiz nihayet sonuç vermiş, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Başkanlık makamına yazılan yazıda, “ … 375 sayılı KHK’nın ek 13 üncü maddesine istinaden 2013 Mayıs ayından itibaren 6 ay süreyle ayda 50 saati geçmemek üzere 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre belirlenen fazla çalışma ücretinin 5 katı esas alınarak fazla çalışma ücreti ödenmesi hususunda gerekli işlemlerin yapılması” talep edilmiştir.

Türk Büro-Sen olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.
 
26.11.2012 tarih ve 925 sayılı yazımızı görmek için tıklayınız

10.01.2013 tarih ve 24 sayılı yazımızı görmek için tıklayınız

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıyı görmek için tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI