Atatürk

MEMURUN KULLANDIĞI SAATLİK İZİNLERİNİN, YILLIK İZNİNDEN DÜŞÜLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR

15 Nisan 2013, Pazartesi | 16:09

Maliye Bakanlığında görev yapan bir üyemizin 657 sayılı yasa kapsamında, amirinin bilgisi ve izni doğrultusunda 2011 yılında kullanmış olduğu saatlik mazeret izinlerinin, haksız bir şekilde yıllık izinlerinden mahsup edilmesi üzerine, bu işlemin iptali için üyemiz adına dava açmıştık.
 
Ankara 7. İdare Mahkemesinde görülen bu davada, mahkeme istemimizi haklı buldu ve dava konusu işlemin iptaline karar verdi.
 
Ankara 7. İdare Mahkemesinin 16.01.2013 tarih, 2012/967 E. ve 2013/47 K. sayılı kararında; üyemizin 2011 yılı içerisinde kullandığı saatlik mazeret izinlerinin hesaplandığında 10 güne tekabül ettiği ve bu sürenin 657 sayılı yasanın 104/C maddesi kapsamında değerlendirilerek, bir yılda 10 güne kadar verilen mazeret izninden düşülmesi gerektiği, yıllık izinlerinden düşülmesinin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.
 
Bilindiği üzere, uygulamada saatlik izin veya yarım gün izin kullanımı ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Ankara 7. İdare Mahkemesinin kararında da belirtildiği üzere, 657 sayılı yasanın 104/C maddesi kapsamında kullanılan mazeret izinlerinin 10 günden fazlası ancak memurun yıllık izninden düşülecektir.
 
 
İlgili mahkeme kararını görmek için tıklayınız
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI