Atatürk

KAMU GÖREVLİLERİNİN ATANMA NEDENLERİ, SOMUT BİLGİ VE BELGELERE DAYANMALIDIR

01 Şubat 2013, Cuma | 15:07

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Ankara Bölge Müdürlüğünde görev yapan bir üyemizin isteği dışında, Edirne Bölge Müdürlüğünde görevlendirilmesine ilişkin işleme karşı açmış olduğumuz davada; yürütmenin durdurulması istemimiz reddedildiğinden Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunulmuştur.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu 25.12.2012 tarih ve Y.D. İtiraz No: 2012/5848 sayılı kararında; itirazımızın kabulüne karar verilmiş ve yürütmenin durdurulması istemimizin reddine dair karar kaldırılmıştır.

Kararı Görmek İçin Tıklayınız

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI