Atatürk

DANIŞTAY’DAN BİR KARAR DAHA

26 Şubat 2013, Salı | 11:18

DANIŞTAY, SENDİKANIN DAVA AÇMA EHLİYETİ BULUNMADIĞI YÖNÜNDEKİ KARARI BOZDU
 
Aydın 1. İdare Mahkemesi, üyemize verilen disiplin cezasının iptali istemiyle üyemiz adına açmış olduğumuz bir davada; Sendikamızın dava açma ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddine karar vermişti.
 
Bu kararın Sendikamızca temyiz edilmesi üzerine, Danıştay 12. Dairesi, Sendikamızın dava açma ehliyeti bulunmadığına dair yerel mahkeme kararını bozdu.
 
Danıştay 12. Dairesi, İdare Mahkemesince Sendikanın yetkilendirilmesi hususu araştırılarak ve yetki belgesi de istenilmek suretiyle uyuşmazlığın karara bağlanması gerekirken, Sendikanın dava açma ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle davanın ehliyet yönünden reddini hukuka aykırı bulmuştur.
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI