Atatürk

İŞ BIRAKMA EYLEMİNE İLİŞKİN BİR KARAR DAHA

10 Ocak 2013, Perşembe | 15:13

Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde görev yapan bir sendikamız üyesine, 25 Kasım 2009 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen 1 günlük iş bırakma eylemine katıldığı gerekçesiyle uyarma cezası verilmiş, bu cezanın iptali istemiyle açtığımız davanın reddi üzerine, yerel mahkeme kararı temyiz edilmişti.
 
Danıştay 12. Dairesi, 20.09.2012 tarih,2010/9244 E. ve 2012/4925 K. sayılı kararında; cezanın verildiği takdirde uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu kapalı olmakla birlikte, anayasa ve yasa değişikliği uyarınca uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu açıldığından, idare mahkemesince yeni oluşan hukuki durum gereği dava konusu uyarma cezası hakkında işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle temyiz istemimizin kabulüne ve mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir.
 
Bu aşamada, Danıştay’ın bozma kararı doğrultusunda, Manisa İdare Mahkemesinin işin esasına girerek bir değerlendirmede bulunması gerekmektedir.
 
Bilindiği üzere, kamu görevlilerine sendikal faaliyet kapsamında bir günlük iş bırakmaları nedeniyle verilen disiplin cezaları mahkemelerce iptal edilmektedir. 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI