Atatürk

4/C’LİLERİN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ HAKKINDA BİR KARAR DAHA

02 Ocak 2013, Çarşamba | 11:35

Ankara Adliyesinde görev yapan 4/C’li üyelerimizin fazla mesai ücretlerinin ödenmesi istemiyle yapmış oldukları başvuruların reddi üzere, Sendikamızca açılan davalarda, idare mahkemeleri 4/C’li çalışanların fazla mesai ücretlerinin, idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ilgililere ödenmesine karar vermektedir.
 
Son olarak, Ankara 11. İdare Mahkemesi 16.11.2012 tarih, 2012/303 E. ve 2012/1918 K. sayılı kararıyla; dava konusu işlemin iptaline ve üyemizin fazla mesai ücretlerinin idareye başvurduğu tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte üyemize ödenmesine karar vermiştir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI