Atatürk

KEYFİ GÖREVLENDİRMELER YARGIDAN DÖNÜYOR

05 Aralık 2012, Çarşamba | 15:10

Hazine Müsteşarlığında Sigortacılık Genel Müdürlüğü şef kadrosunda bulunmasına karşın, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında görevlendirilen sendikamız üyesinin, asıl kadrosunun bulunduğu birimde çalışma istemi reddi üzerine açılan davada; Ankara 7. İdare Mahkemesi dava konusu görevlendirme işlemini hukuka aykırı bularak, iptaline karar vermiştir.

Ankara 7. İdare Mahkemesinin iptal kararında; geçici görevlendirmelerde, idarenin sahip olduğu takdir yetkisini hizmetin gerekli kıldığı durumlarda kullanması, sürenin belirli olması ve hizmetin ifası için öngörülen sürenin sonunda ilgilinin kadro görevine döndürülmesi gerektiği vurgulanmıştır.

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI