Atatürk

KEYFİ GÖREVLENDİRMELER YARGIDAN DÖNÜYOR

05 Aralık 2012, Çarşamba | 15:10

Hazine Müsteşarlığında Sigortacılık Genel Müdürlüğü şef kadrosunda bulunmasına karşın, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında görevlendirilen sendikamız üyesinin, asıl kadrosunun bulunduğu birimde çalışma istemi reddi üzerine açılan davada; Ankara 7. İdare Mahkemesi dava konusu görevlendirme işlemini hukuka aykırı bularak, iptaline karar vermiştir.

Ankara 7. İdare Mahkemesinin iptal kararında; geçici görevlendirmelerde, idarenin sahip olduğu takdir yetkisini hizmetin gerekli kıldığı durumlarda kullanması, sürenin belirli olması ve hizmetin ifası için öngörülen sürenin sonunda ilgilinin kadro görevine döndürülmesi gerektiği vurgulanmıştır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI