Atatürk

MEMURA, İDARİ/YAZILI İKAZ VERİLMESİ HUKUKA AYKIRIDIR

06 Kasım 2012, Salı | 09:50

 Maliye Bakanlığı’nda görev yapan bir üyemiz hakkında, yazılı olarak ikaz edilmesine karar verilmiştir.

Bu işlem,  üyemizin özlük dosyasında yer alacağından, idarenin takdir yetkisini kullanacağı nakil, görevde yükselme gibi çeşitli işlemlerde dikkate alınma olasılığı mevcut olduğundan, söz konusu işlemin iptali için Ankara 9. İdare Mahkemesinde açılmıştır.

Ankara 9. İdare Mahkemesi 05.10.2012 tarihli, 2011/2587 E. ve 2012/1416 K. sayılı kararı ile üyemizin yazılı olarak ikaz edilmesine ilişkin işlemi, mevzuata ve hukukun genel ilkelerine aykırı bularak iptal etmiştir.

Mahkeme iptal kararında; 657 sayılı Kanunun 125. maddesinde personele verilecek cezaların belirtildiği, cezai mahiyette olmamak üzere yazı ile ikaz edilmeye dair bir düzenlemeye yer verilmediği gerekçesiyle, bu işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu belirtilmiştir.

Haberin eklerini görmek için tıklayınız

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI