Atatürk

FAZLA MESAİ ÜCRETİ 4/C’NİN HAKKIDIR

28 Kasım 2012, Çarşamba | 11:03

 Ankara Adliyesinde görev yapan 4/C’li bir üyemizin, yapmış olduğu fazla çalışmalar karşılığında hak etmiş olduğu fazla çalışma ücretlerinin taraflarına ödenmesi istemiyle yapmış olduğu başvurusunun reddi üzere, bu işlemin iptali için üyemiz adına Sendikamızca dava açılmıştır.

Ankara 15. İdare Mahkemesi 27.09.2012 tarih, 2012/290 E. ve 2012/1645 K. sayılı kararıyla; dava konusu işlemin iptaline ve üyemizin fazla mesai ücretlerinin idareye başvurduğu tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte üyemize ödenmesine karar verilmiştir.

Görüleceği üzere, 4/C’li personelin fazla çalışmaları karşılığında hak etmiş oldukları mesai ücretlerinin ödenmemesi üzerine açılan davalarda, idari mahkemelerce bu işlemler hukuka ve anayasanın amir hükmü olan angarya yasağına aykırı bulunarak iptal edilmektedir.
 

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI