Atatürk

4/B’LİLERE SİGORTA PRİMİ KESİNTİSİ YAPILAMAZ

11 Ekim 2012, Perşembe | 09:59

Bilindiği üzere, 02.11.2011 tarih ve 28103 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı KHK’nın 1. maddesi ile 375 sayılı KHK’ya Ek 9. maddesi eklenmiştir.

375 sayılı KHK’ya eklenen Ek 9. maddede; “…çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele, çalıştıkları birim ve bulundukları pozisyon unvanı itibarıyla aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel için belirlenmiş olan ek ödeme oranını aşmamak üzere, statüleri ile mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılıp yapılmayacağını, yapılacak ek ödeme oranını sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin belirlemeye, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. BU ÖDEME TUTARI DAMGA VERGİSİ HARİÇ HERHANGİ BİR VERGİ VE SİGORTA PRİM KESİNTİSİNE TABİ TUTULMAZ…” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 10.01.2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının 1/6. maddesi de; “Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında sözleşme ücretlerine ilişkin hükümler uygulanır ve BU EK ÖDEME DAMGA VERGİSİ HARİÇ HERHANGİ BİR VERGİ VE SİGORTA PRİM KESİNTİSİNE TABİ TUTULMAZ. Bu karar uyarınca yapılacak ek ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, iş sonu tazminatı, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.” şeklindedir.

Söz konusu düzenlemeler, 15.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kural olarak, kanunlar yürürlüğe girdikten sonra gelecekte gerçekleşecek olaylara uygulandığından, 15.01.2012 tarihinden itibaren, 4/B’li personelin ek ödemelerin, sigorta primine esas kazanca dahil edilmemesi ve söz konusu ödemelerden sigorta primi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Buna göre; 15.01.2012 tarihinden itibaren ek ödemelerinden sigorta primi kesintisi yapılan 4/B’li personel, görev yaptıkları birimlere dilekçe ile başvuruda bulunarak, 15.01.2012 tarihinden itibaren ek ödemelerinden yapılan sigorta primi kesintilerinin iadesini talep edebilirler.
 
Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI