Atatürk

MALİYE BAKANLIĞI’NDAKİ 4/C’Lİ PERSONEL İÇİN YAZI YAZDIK

06 Eylül 2012, Perşembe | 11:16

29.05.2012 tarih ve 2012/1 karar sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 17. maddesinde; “1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 8/12/2011 tarihli ve 2011/2543 sayılı, 28/12/2011 tarihli ve 2011/2634 sayılı ve 10/1/2012 tarihli ve 2012/2699 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.” hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı’nın 01.08.2012 tarih ve 2012/2 sayılı Genelgesinde, 4/C’li personelin fazla çalışmasına ihtiyaç duyulması halinde, zorunluluk nedenlerinin belirtilmesi kaydıyla Bakanlıktan (Personel Genel Müdürlüğü) izin alınmak suretiyle hakem heyeti kararı çerçevesinde fazla çalışma yaptırılabileceği belirtilmiştir.
Bununla birlikte, 4/C’li personele fazla çalışma yaptırılması yönünde İl Defterdarlıklarından gelen talepleri Maliye Bakanlığı cevaplandırmamaktadır.

Türk Büro-Sen olarak, Maliye Bakanlığı’na bir yazı yazarak, konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılması istenilmiştir.
 
İlgili yazıyı okumak için tıklayınız.
 
 
 
 
 
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI