Atatürk

MALİYE BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

19 Eylül 2012, Çarşamba | 09:54

Sendikamızca, 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 4. maddesi ile yapılan değişiklikle; Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer verilen; “yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra” ibaresi ile (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer verilen; “yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra” ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulması, sonrasında iptali için Danıştay’da dava açılmıştır.
 
Maliye Bakanlığı’nda kurum dışından KPSS puanı ile Defterdarlık Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayarak, devamında yeterlik sınavında başarılı olunması sonrasında DEFTERDARLIK UZMANI olan personel olduğu gibi; kurum içinden yapılan sınavlarla (yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunmasını müteakip, 4 ay süreyle eğitime tabi tutularak, 4 ayrı sınavda başarılı olup, son olarak tez hazırlayarak, tezin kabulü ile) DEFTERDARLIK UZMANI kadrosuna atanan personel de söz konusudur.
 
Uyuşmazlık konusu düzenlemelerle; KPSS puanı ile göreve defterdarlık uzman yardımcısı olarak başlayan ve devamında yeterlik sınavında başarılı olunması sonrasında defterdarlık uzmanı olan personel ile kurum içinden yapılan sınavlarda başarılı olarak defterdarlık uzmanı olan personel arasında haksız ve hukuka aykırı olarak ayrım yapılmakta, yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra defterdarlık uzmanı olanlara defterdar yardımcısı, şube müdürü, milli emlak müdürü, emlak müdürü ve personel müdürü olma imkânı tanınırken; kurum içinden defterdarlık uzmanı olan personele ise; YALNIZCA saymanlık müdür yardımcısı, milli emlak müdür yardımcısı, emlak müdür yardımcısı ve personel müdür yardımcısı olabilmektedir.
 
Gelişmeler Sendikamızın internet sitesinden duyurulmaya devam edilecektir

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI