Atatürk

MAHKEMEDEN, KURUMLAR ARASI NAKİLE MUVAFAKAT

17 Ekim 2012, Çarşamba | 16:30

Ekonomi Bakanlığı’nda ‘Ürün Denetmeni’ olarak görev yapan Sendikamız üyesinin, öğrenim durumu itibariyle ihraz etmiş olduğu ‘Ziraat Mühendisi’ unvanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na atanma istemi, yasal süresi içerisinde cevapsız bırakılmak sureti ile Ekonomi Bakanlığı tarafından zımnen reddedilmiştir.

Bu işlemin iptali istemiyle açmış olduğumuz davada, İstanbul 9. İdare Mahkemesi; muvafakat verilmemesine yönelik dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

İstanbul 9. İdare Mahkemesinin anılan kararında; kamu hizmetinin devamlılığı ve bütünlüğü ilkesi gereğince kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir biçimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceğine ve sendikamız üyesinin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkına atıfta bulunulmuştur.
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI