Atatürk

HAKSIZ ATAMALAR YARGIDAN DÖNÜYOR

07 Ağustos 2012, Salı | 16:38

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığında görev yapan üyemizin, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde görevlendirilmesi işlemine karşı açmış olduğumuz davada, Ankara 7. İdare Mahkemesi, 28.06.2012 tarih ve 2012/882 E. sayılı kararı ile hukuka ve mevzuata aykırı olan işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, Sendikamız üyesinin İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde hizmetine ne şekilde ihtiyaç duyulduğu, yürütmekte olduğu kadro görevi itibariyle durumuna uygun hangi hizmeti yürütmek üzere görevlendirildiği hususu ile görevlendirme süresinin belirtilmediği gerekçesiyle, dava konusu işlemi hukuka ve mevzuata aykırı bulmuştur.
 

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI