Atatürk

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUKİ KAZANIM DAHA

01 Haziran 2012, Cuma | 11:24

Denetimli Serbestlik Ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüklerinde Görevli Personel, Sendika Üyesi Olabilir
 
Bilindiği üzere, Adalet Bakanlığı tarafından, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüklerinde görevli personelin, sendika üyesi olmalarına ve sendika kurmalarına izin verilmemekteydi.
 
Türk Büro-Sen olarak, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüklerinde görevli personelin sendika üyesi olmalarının engellenmesi hukuka aykırı olduğundan, Adalet Bakanlığı’na başvurarak, bu uygulamaya son verilmesi ve anılan personelin serbestçe sendika üyesi olmalarının engellenmemesi isteminde bulunmuştuk.
 
Bu başvurumuzun Adalet Bakanlığı tarafından reddi üzerine açmış olduğumuz dava olumlu sonuçlandı. Ankara 3. İdare Mahkemesi iptal kararında; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ceza infaz kurumu olarak sayılmadığından, Sendikamızın Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüklerinde görevli personelin sendikalara üye olmalarına izin verilmesi istemli 18.03.2011 tarihli başvurusunun reddine ilişkin işlemin hukuka uygun olmadığı belirtilmiştir.
Sendikamızın açmış olduğu dava sonucu, Ankara 3. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu bu karar ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüklerinde görev yapan çalışanlar artık sendika üyesi olabilecektir.
 
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezlerinde görev yapan kamu çalışanlarının sendika üyesi olmalarını ve sendika kurmalarını engelleyici uygulamanın iptali, kamu görevlilerinin sendikal hak kazanımları adına önemlidir.
 
Mahkeme kararını görmek için tıklayınız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI