Atatürk

SORUŞTURMA YAPILMAKSIZIN, DOĞRUDAN SAVUNMA ALINARAK VERİLEN DİSİPLİN CEZASI HUKUKA AYKIRIDIR.

24 Mart 2012, Cumartesi | 15:43

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde görev yapan Sendika üyemize verilen uyarma cezasının iptali için açmış olduğumuz davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 20.12.2011 tarih, 2011/1279 E. ve 2011/2758 K. sayılı kararıyla, kamu görevlisi hakkında soruşturma açılmadan, sadece savunması ve hakkında tutulan tutanaklar dikkate alınarak verilen uyarma cezasının iptaline karar verilmiştir.

Ankara 9. İdare Mahkemesi kararında; disiplin cezası vermeye yetkili mercilerce disiplin suçu sayılacak eylemlerin işlenildiğinin öğrenildiği tarihte, kamu görevlisi hakkında soruşturma emri verilerek, soruşturmacı görevlendirilmesi ile başlatılacak soruşturmada, olayın açıklığa kavuşturulması için gerekli araştırma ve incelemenin yapılması, olayın şüpheye yer verilmeyecek şekilde somut delillerle ortaya konulması, isnat edilen suç konusu eylem, işlem, tutum ve davranışların tek tek bildirilerek kamu görevlisinin savunmasının alınması ve hazırlanan soruşturma dosyasının yetkili disiplin amiri veya kurulu tarafından incelenerek karar verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI