1

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ’NE KARŞI DAVA AÇTIK

13 Mart 2012, Salı | 00:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 13.02.2012 tarih ve 28172 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sendikamızca yapılan incelemeler sonucu, yönetmeliğin hukuka aykırı ve personel açısından hak kaybına sebebiyet veren bazı maddelerinin iptali için Danıştay’da dava açmış bulunmaktayız.

Gelişmeler sendikamızın internet sitesinden duyurulmaya devam edecektir.