Atatürk

DİSİPLİN AMİRLERİ TARAFSIZ OLMALIDIR

24 Mart 2012, Cumartesi | 15:42

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde görev yapan Sendika üyemize verilen 1/30 oranında aylıktan kesme cezası iptali için açmış olduğumuz davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 30.12.2011 tarih, 2011/1366 E. ve 2011/2110 K. sayılı kararıyla, olayın tarafı disiplin amiri tarafından, doğrudan disiplin amiri sıfatıyla ceza verilmesi tarafsızlık ilkesine aykırı olduğundan verilen disiplin cezasının iptaline karar verilmiştir.

Ankara 8. İdare Mahkemesinin kararında şu ifadeler yer aldı; “…dava konu olayın davacı ile disiplin amiri olan daire başkanı arasında geçtiği, bu sebeple verilecek disiplin cezasına ilişkin kararın nesnelliğini ve tarafsızlığını sağlamak için davacı ile arasında husumet oluşan daire başkanı dışında, daire başkanının etki ve tesirinden uzak, objektif bir şekilde karar verilmesini sağlamaya yönelik olarak görevlendirilecek üçüncü bir kişi aracılığıyla disiplin soruşturması açılarak başka bir disiplin amiri tarafından disiplin cezası verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu olayda, olayın tarafı olan daire başkanı tarafından doğrudan disiplin amiri sıfatıyla ceza verilmesi tarafsızlık ilkesine uygun olmadığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI