Atatürk

EKSİK SORUŞTURMA İLE VERİLEN DİSİPLİN CEZASININ HUKUKSUZ OLDUĞUNA DAİR BİR YARGI KARARI DAHA VERİLDİ

29 Şubat 2012, Çarşamba | 00:00

Ankara Gölbaşı Adliyesinde görev yapan Sendika üyemize verilen aylıktan kesme cezasının iptali için açmış olduğumuz davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 08.12.2011 tarih, 2010/1737 E. ve 2011/1694 K. sayılı kararıyla, soruşturma raporlarının tarafsız bir şekilde hazırlanması gerektiği vurgulanarak, eksik olarak düzenlenen soruşturma raporuna bağlı olarak verilen disiplin cezasının hukuka aykırılığı tespit edilmiş ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Ankara 13. İdare Mahkemesi, davaya konu olayda; isnat edilen fiillere ilişkin herhangi bir bilgi ve belge ortaya konulmadan, işyerinde çalışan hiç kimsenin ifadesine başvurulmayarak, sadece üyemizin savunması alınarak disiplin cezası verilmesini hukuka aykırı bulmuştur.

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI