Atatürk

KADRO ALAMAYAN ZABİT KÂTİPLERİNİN DİKKATİNE

15 Eylül 2011, Perşembe | 00:00

Bilindiği üzere, 2011 yılı içerisinde Adalet Bakanlığı tarafından yapılan, Zabıt Kâtipliği alımı sınavı neticesinde sınavda başarılı olarak, 657 sayılı yasanın 4/B maddesi kapsamında Zabıt Kâtibi kadrosuna atanmaya hak kazananların bir kısmı, yerleştirme işlemlerinin geç tamamlanması nedeniyle, 04.06.2011 tarihi itibariyle göreve başlatılmamışlardır. Bu nedenle 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen haktan yararlanamamışlardır.

Ancak söz konusu kişiler açısından Zabıt Kâtibi kadrosuna atanmaya ilişkin tüm şartlar gerçekleşmiştir. Sendika olarak, hiçbir şekilde kendi kusurlarından kaynaklanmayan, tamamen Bakanlığın atama işlemlerini geciktirmesi nedeniyle, 4 Haziran 2011 tarihi itibariyle göreve başlayamamış olan zabıt kâtiplerinin, memur kadrosuna atamalarının yapılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi istemiyle yapmış olduğumuz başvuruya Adalet Bakanlık olumsuz yanıt vermiştir.

Sendikamızca yapılan başvurunun reddine ilişkin Adalet Bakanlığı’nın 18.08.2011 tarih ve 39712 sayılı işlemi ile bu işlemin dayanağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı’nın 29.07.2011 tarih ve 13511 sayılı işleminin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİNE karar verilmesi istemiyle sendikamız tarafından dava açılmıştır.
Açtığımız davada, aynı zamanda 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen geçici 37.madde hükmünde yer verilen “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan” ibaresinin Anayasa Mahkemesi’ne iptali için gönderilmesi isteminde bulunulmuştur.

Gelişmeler internet sitemizde duyurulmaya devam edecektir.

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI