Atatürk

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE İLİŞKİN SON DÜZENLEMELER

21 Temmuz 2011, Perşembe | 00:00

Bilindiği üzere; kamu görevinden ayrılarak, özel sektörde çalışan ve SSK ya da Bağ-Kur’a bağlı olarak emekli olanların sayısı, hayatta olmayanların varisleri ile birlikte yüz binleri bulmaktadır.

Anayasa Mahkemesi, 12.05.2011 tarih, 2010/81 E. ve 2011/78 K. sayılı kararı ile anılan kişilere, memuriyette geçen hizmet süreleri için ikramiye ödenmemesine neden olan düzenlemeyi iptal etmiş olup, iptal kararı 09.07.2011 tarih ve 27989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yüksek Mahkemenin iptal kararı ile 5434 sayılı Kanunun 89/1. maddesinin 2 inci cümlesi aşağıdaki gibidir;
“Kendilerine mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ise, bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden bu madde hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir”

Gelinen noktada, söz konusu düzenleme uyarınca Emekli Sandığı’na tabi olarak uzun yıllar devlete hizmet etmiş ancak başka bir sigorta güvencesinin bünyesine geçerek SSK ya da Bağ-Kur’a bağlı olarak emekliye ayrılanlar, daha önce nedeniyle ikramiye alabilecek olmaları sevindiricidir.

Anayasa Mahkemesi kararının yayım tarihi olan 09 Temmuz 2011 tarihinden önce SSK ya da Bağ-Kur’a bağlı olarak emekliye ayrılmış olanlara da, Emekli Sandığı’na tabi olarak çalıştıkları süreler için ikramiye ödenmesi sosyal bir hukuk devleti olmanın gereğidir.

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI