Atatürk

NÜFUS ÇALIŞANLARINA YAPILAN HAKSIZLIĞI YARGIYA TAŞIDIK

16 Haziran 2011, Perşembe | 00:00

Bilindiği üzere, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/1811 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesinde; “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personelden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde yer alan ek ödemeden yararlananlara, 15.05.2011 – 14.06.2011 tarihleri arasında nüfus hizmetlerine yönelik her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere iş hacimlerinde meydana gelen artıştan dolayı yoğun mesai yapmaları nedeniyle, anılan tarihler arasında %53 oranında ilave ek ödeme yapılması kararlaştırılmıştır.” hükmüne yer verilmiş, 18.03.2011-15.05.2011 tarihleri arasında zorunlu olarak yaptırılan fazla çalışmaların karşılığının nüfus çalışanlarına ödenmesi hususu ise ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın kapsamı dışında tutularak nüfus çalışanlarının ciddi anlamda mağduriyetine neden olunmuştur.

Seçim için 3 ay boyunca hafta sonları da mesaiye kalarak yoğun bir şekilde çalışan nüfus çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve hak etmiş oldukları en az 3 aylık ek ödemenin yapılmasının sağlanması için ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’na karşı dava açtık.

Üyelerimiz adına hukuki mücadelemiz devam edecektir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI