Atatürk

METEOROLOJİ GN. MÜD. PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ”NE KARŞI DAVA AÇTIK

06 Mayıs 2011, Cuma | 00:00

Bilindiği üzere, 31.03.2006 tarih ve 26125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nde 07.03.2011 tarih ve 27867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak bazı değişikler yapılmıştır. Bu yeni yönetmelikle getirilen bazı düzenlemeler hukuka ve usule aykırı olmakla birlikte çeşitli keyfi uygulamalara yol açacak biçimde düzenlenmiştir.

Üyelerimizin hak kaybı ve mağduriyetlerinin giderilmesi adına, ilgili Yönetmeliğin 8. maddesinin, 9. maddesinin 3. fıkrasının, 26. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “yapılabilir” ibaresinin öncelikle ve ivedilikle yürütmesinin durdurularak iptaline karar verilmesi için Danıştay’da dava açmış bulunmaktayız.

Gelişmeler internet sitemizde duyurulmaya devam edecektir.

image_print

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI