Atatürk

TÜİK’TE GÖREV YAPAN GEÇİCİ PERSONELİN DİKKATİNE

25 Nisan 2011, Pazartesi | 00:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nda 2010 yılında Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ve Ödenecek Ücretlere Dair Karar’ın yürürlüğe konulması hakkındaki 23.12.2009 tarih ve 2009/15724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4. maddesinin 1. ve 4. fıkralarının, 6. maddesinin 2. cümlesinin, 8 maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin, 8. maddesinin 3. fıkrasının ve 9. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay 12. Dairesi’nde 2010/1496 Esas numarasına kayıtlı olarak açtığımız davada yürütmenin durdurulmasına ilişkin talebimiz Dairenin 14.07.2010 tarihli kararı ile reddedilmiş idi.

Söz konusu karara yaptığımız itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 20.01.2011 tarihli kararı ile itirazımızın kabulüne ve Danıştay 12. Dairesi’nin 14.07.2010 tarihli yürütmenin durdurulmasının reddine ilişkin kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI