Atatürk

TÜRKİYE İŞ KURUMU PERSONELİNİN DİKKATİNE

08 Mart 2011, Salı | 00:00

Türkiye İş Kurumu Personeline Yapılacak Ek Ödemenin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin olumsuz sicil ve disiplin cezası alan personele belirli sürelerle ek ödemede bulunulamayacağına ilişkin 12. maddesinin iptali için Danıştay 11. Dairesi’nde açmış olduğumuz dava sonuçlandı.

Danıştay 11. Dairesi’nin 22.12.2010 tarih ve E: 2008/9897, K: 2010/11449 sayılı kararı ile Türkiye İş Kurumu Personeline Yapılacak Ek Ödemenin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesinde yer alan “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesine göre uyarma cezası alan personele bir ay, kınama cezası alan personele üç ay, aylıktan kesme cezası alan personele altı ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan personele kademe ilerlemesinin durdurulması süresince” ibaresinin iptaline karar verilmiştir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI