Atatürk

SENDİKAMIZCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİ HAKKINDA

07 Mart 2011, Pazartesi | 00:00

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 09.02.2011 tarih ve 2011/1 sayılı Genelge ile vakıf veya dernekler, sendika ve benzeri kurumlar ile bazı özel kuruluşların düzenledikleri eğitim faaliyetlerine Maliye Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların personelinin eğitici olarak katılmaları engellenmektedir.

Bahsi geçen genelge ile sendikamızın düzenlemiş olduğu eğitim faaliyetlerine katılımın engellenmesi başta Anayasamız olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, 02.07.2009 tarih ve 7434 sayılı, 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ne ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na aykırılık teşkil etmektedir.

Hukuka ve ilgili kanunlara uygun şekilde Sendikamızca düzenlenen eğitim faaliyetlerine gerek katılımcı, gerekse eğitici olarak ilgili Bakanlık personelinin katılımının sağlanması amacıyla söz konusu genelgenin iptal edilmesi için Maliye Bakanlığı’na talepte bulunduk.

İlgili yazımız için tıklayınız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI