Atatürk

İÇİŞLERİ BAK.PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ’NE KARŞI DAVA AÇTIK

07 Mart 2011, Pazartesi | 00:00

8 Haziran 2007 tarih ve 26546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin bazı maddeleri 16 Aralık 2010 tarihinde değiştirilmiştir.

Sendikamızca yapılan inceleme sonucu, hukuka aykırı ve personel açısından hak kaybına sebebiyet veren bazı maddelerinin iptali için dava açmış bulunmaktayız. Gelişmeler sendikamız internet sitesinden duyurulmaya devam edecektir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI