Atatürk

4/C’Lİ PERSONELE ÖDENECEK OLAN İŞ SONU TAZMİNATI HAKKINDA

01 Şubat 2011, Salı | 00:00

Sendikamızca Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılmış olan 31.12.2010 tarih ve 2962 sayılı yazı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (C) fıkrasına göre istihdam edilen personele “iş sonu tazminatı” ödenmesi hususunda hâsıl olan tereddütler konusunda görüş talep edilmiş, kurum tarafından söz konusu talebimize 20.01.2011 tarihli yazı ile cevap gelmiştir.

İlgili yazıda; 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2010 tarihinden itibaren, anılan Kararın 7 inci maddesinin (2) numaralı bendinde belirtilen;

“(2) Ücretli izin süreleri dâhil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden;
(a) Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

(b) İlgilinin ölümü,

(c) İlgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi

Hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlerden, 2010 yılı ve önceki yıllardaki 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre yapılan toplam fiili çalışma süresi (ücretli izin süreleri dâhil) 12 aydan fazla olan geçici personele iş sonu tazminatının ödeneceği belirtilmiştir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 20.01.2011 tarih ve 855 sayılı yazısı için tıklayınız.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI