Atatürk

GEÇİCİ PERSONELİN DİKKATİNE

31 Ocak 2011, Pazartesi | 00:00

31.12.2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/1205 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının” 3. maddesinin 5. fıkrasında yer alan “Geçici personele bu kararda belirtilen ücretler dışında her hangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.” hükmü ile bu kararın dayanağı 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlük bulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasların” 3. maddesinin 2. fıkrasındaki “Geçici personele bu Esaslarda belirtilen ücretler dışında her hangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.” Düzenlemesinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİNE karar verilmesi istemiyle Danıştay ilgili dairesinde sendikamız tarafından dava açılmıştır.

Gelişmeler internet sitemizde duyurulmaya devam edecektir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI