Atatürk

NÜFUS ÇALIŞANLARININ FAZLA MESAİLERİNDEN GELİR VERGİSİ KESİLMEMESİ İÇİN DAVA AÇTIK!

19 Mart 2008, Çarşamba | 00:00

Sendikamız tarafından, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çalışanlarının fazla mesailerinden gelir vergisi kesilmemesine ilişkin olarak yazılan 11.02.2008 tarih ve 434 sayılı talebimizi reddeden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 06.03.2008 tarih ve 12544 sayılı işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Ankara Vergi Mahkemelerinde dava açılmıştır.

Nüfus Hizmetleri Kanununun 66. maddesinde; fazla çalışma yapan Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilâtı personeline (sözleşmeli personel dahil), Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla çalışma ücreti ödeneceği düzenlenmiş olup; Kanundaki amir düzenlemede fazla çalışma ücretlerinden gelir vergisi kesileceğine ilişkin her hangi bir ifade yer almadığından dolayı, personelin fazla çalışma ücretinden gelir vergisi kesintisi yapılmaması için dava açılmıştır.

Sendika olarak üyelerimizin ve tüm kamu çalışanlarının haklarını armaya devam edeceğiz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI