Atatürk

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA!

16 Ocak 2008, Çarşamba | 00:00

Sendikamız, Ankara Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde Arama ve Kurtarma Teknisyeni olarak görev yapan ve sendika üyesi olan Hakan KAYA’nın tarafına lojman tahsis edilmesi yolundaki başvurusunun reddedilmesi üzerine; redde ilişkin işlemin, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa aykırı olduğu, sıra tahsisli konutlarda oturma süresinin beş yıl olmasına ve üyemiz ile aynı konumda olan birçok çalışanın beş yıllık süresini doldurmuş olmasına rağmen halen kuruma ait lojmanlarda oturmaya devam ettiklerini, personel arasındaki lojman tahsisinin objektif kriterlere dayanılarak, hakkaniyete uygun olarak yapılmadığı ve kurum dışından kişilerin de lojmanlardan yararlandırıldığını ileri sürerek iptalini istemiştir.

Dava Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından 2007/889 E. sayılı dosya ile görülmüş olup, mahkemece 29.11.2007 tarih ve 2007/2135 K. sayılı karar ile idarenin işleminin iptaline karar verilmiştir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI