Atatürk

GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK TALEBİMİZİ SAYIN MÜSTEŞARA İLETTİK

18 Ocak 2008, Cuma | 00:00

4458 Sayılı Gümrük Kanunun 221. maddesinde değişiklikler yapılarak yürürlüğe giren 5622 Sayılı Kanunun 7. maddesi ile Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin fazla çalışma ücretinde hakkaniyete, adalete ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak, mesnetten yoksun bir şekilde kısıntıya gidilmiştir. Yapılan son kanun değişikliği ile normal çalışma saatleri dışında ve tatil zamanlarında, fazladan mesaiye kalarak zamanını işine ayıran personelin, fazla çalışması karşılığı hak kazandığı ve zaten %50’si bütçeye gelir kaydedilen ücretin artık diğer kalanını da tamamen alamayacak olmasının, o ücretten de kısıntıya gidilmesinin, personelin mağduriyetine ve hak kaybına sebebiyet vereceğine ve çalışma hırs ve azmini kaybetmesine neden olacağına inanan Sendikamızı harekete geçirmiştir.

Söz konusu aykırılığı gören ve gidermek adına her türlü girişimlerde bulunan sendikamız yöneticilerinin uzun zamandır yoğun girişimleri olduğu gibi konu, hukuki olarak da sendikamızca yargıya taşınmıştır. 4458 sayılı Yasanın 221. maddesinde değişiklik getiren 5622 Sayılı Kanunun 7. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nde iptalini sağlayabilmek adına Danıştay’da dava açıldığı gibi, yine fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esasları düzenleyen düzenleyici işlemin iptali için de yargıya başvurulmuştur. Gümrük çalışanlarının fazla çalışmaları karşılığı hak ettikleri ücretleri alabilmesini sağlayabilmek adına gerekli yasal düzenlemenin yeniden yapılmasına inanan ve bunun için de kanun değişikliği gerektiğini düşünen sendikamız, Genel Başkanımız Fahrettin YOKUŞ başkanlığında bir heyetle Sayın Gümrük Müsteşarı Mehmet Emin ZARARSIZ’ı 15.11.2007 tarihinde makamında ziyaret etmişler ve bu ziyaretlerinde gümrük çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini de kendilerine iletmişlerdir.

Son olarak da; Gümrük Müsteşarına gönderdiğimiz 17.01.2008 tarihli bir yazı ile 4458 Sayılı Kanunun 221. maddesinin, Anayasal eşitliğe, hukuka, yasalara, hakkaniyete, verimliliğe ve çalışma barışının oluşumuna katkı sağlayacak şekilde, sendika temsilcimizin de içinde bulunacağı bir komisyon oluşturulmak marifetiyle yeniden düzenlenmesini, gümrük çalışanlarının mevcut mağduriyetlerinin giderilmesi adına gerekli işlemlerin acilen tesisini kendilerinden talep ettik.

Gümrük çalışanları adına hukuki anlamda ve yönetici düzeyinde girişimlerimiz devam edecektir.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI