Atatürk

BAŞBAKANLIK EK ÖDEME ORANLARINA DAVA

16 Ocak 2008, Çarşamba | 00:00

3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesi çerçevesinde, Başbakanlık bünyesinde çalışan personellere ödenen fazla mesai ücretlerine ilişkin oranların yükseltilmesi ve yine kurum bünyesinde çalışan müfettiş ve müfettiş yardımcılarına ödenen “ek ödemeden” bütün kurum çalışanlarının yararlandırılmasına ilişkin talebimizi reddeden Başbakanlığa karşı, Ankara İdare Mahkemelerinde dava açılmıştır.

Davamız, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2007/1516 E. sayılı dosyası ile görülmeye başlanmış olup dava ile ilgili bütün gelişmelerden kurumda çalışan üyelerimiz haberdar edilecektir. Yıllardır ekonomik anlamda mağduriyeti söz konusu olan Başbakanlık çalışanlarının ve bunlarla beraber diğer kurumlardaki sendikamız üyelerinin bütün haklarını aramaya ve korumaya devam edeceğiz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI