Atatürk

SOSYAL GÜVENLİK KONTROL MEMURLARI YÖNETMELİĞİNE KARŞI DAVA AÇTIK

27 Eylül 2007, Perşembe | 00:00

20.07.2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliği’nin” 4. maddesinde; Sosyal güvenlik kontrol memuru kadrosuna atanabilmek için; b) Başvuru tarihinde 35 yaşını bitirmemiş olmak, c) Başvuru tarihinde Kurumda memur, icra memuru, dava takip memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında çalışmış olması kaydıyla en az üç yıl hizmeti bulunmak, şeklinde düzenlenmiş olan hükümlerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay ilgili dairesinde sendikamız tarafından dava açılmıştır. Dosya esas numarası belli olduğunda sendikamız web sayfasından duyurulacaktır. Türk Büro-Sen olarak üyelerimizin haklarını aramaya ve haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI