Atatürk

“RİSK TAZMİNATI” VE “FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI” İLE İLGİLİ DAVA AÇTIK

27 Eylül 2007, Perşembe | 00:00

Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin, Anayasa’dan ve kanunlardan doğan fakat yararlanamadıkları hakları olan, “risk tazminatı” ve “fiili hizmet süresi zammı” haklarından faydalanabilmelerini sağlayabilmek amacıyla, Bakanlığa yaptığımız başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle 26.09.2007 tarihinde Danıştay’da dava açtık.

Depremlerde, NBC gazlarından bölge arındırmalarında, sel baskınlarında, çığ düşmelerinde, toprak kaymalarında, büyük yangınlar, trafik kazalarında, boğulma, insan ve hayvan kayıplarının aranması gibi her türlü afetlerde ve toplumsal olaylar karşısında 24 saat görev yapmakta olan ve bu hizmetlerine karşılık, görev tanımları bile henüz tam olarak yapılamadığı gibi iş riski tazminatı, fiili hizmet zammı ve dalış tazminatlarından faydalanamayan arama ve kurtarma teknisyenlerinin, çalışmalarının karşılığı hak ettiği, kanundan doğan hakkı olan risk tazminatından ve fili hizmet zammından yoksun bırakılması hakkaniyetle bağdaştırılamaz.

Bu, hukuka ve hakkaniyete aykırı durumu gören Türk Büro-Sen; şimdi olduğu gibi her zaman da, Sivil Savunma çalışanlarının sosyal, ekonomik ve diğer özlük haklarının korunması ve sağlanması için her türlü hukuki girişimde bulunmayı sürdürecek, üyelerimizin ve diğer Sivil Savunma çalışanlarının haklarını aramaya devam edecektir.

Dava sürecinden üyelerimiz haberdar edilecek, bütün gelişmeler yine sendikamız web sayfasının hukuk bölümünde yayınlanacaktır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI