Atatürk

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

27 Eylül 2007, Perşembe | 00:00

İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ile İçişleri Bakanlığı Personeli Yer değiştirme Ve Atama Yönetmeliği 08.06.2007 Tarihli ve 26546 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliği incelemeye alan sendikamız, söz konusu düzenleyici işlemlerde yer alan bazı düzenlemelerin kurum personelinin aleyhine olduğu kanaatiyle yargı yoluna müracaat etmiştir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7/ğ-2, 7/ı-2, 7/k-2 ve 5. maddelerinin iptali istemi ile dava açılmıştır. 5. madde (görevde yükselmeye tabi kadro -unvan değişikliğine tabi kadro ayrımını getiren madde) 7/ğ-2 (kimlerin ilçe yazı işleri, ilçe nüfus ve ilçe sivil savunma müdürü olabileceğini düzenleyen madde) 7/ı-2, (arama kurtarma teknisyenlerinin şef kadrosuna atanamayacağını düzenleyen madde), 7/k-2 (kimlerin sivil savunma uzmanı olabileceğini düzenleyen madde) maddelerinin çalışanların aleyhine olduğu sendikamızın incelemesi doğrultusunda tespit edilmiştir.

Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğinin de 9/1 ve 10/2 fıkralarının iptali için dava açılmıştır.

Belirtilen maddelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali amacıyla sendikamız Danıştay Başkanlığı’nda 02.08.2007 tarihinde dava açmıştır. Konu hakkındaki gelişmeler web sitemizden ve gazetemizden ayrıca duyurulacaktır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI