Atatürk

DEVLET MALZEME OFİSİ ANA STATÜSÜ’NÜN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI 27 Eylül 2007, Perşembe | 00:00

27 Eylül 2007, Perşembe | 00:00

04.05.2007 tarih ve 26512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı “Devlet Malzeme Ana Statüsünün” Anayasaya, ilgili diğer kanunlara ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olarak düzenlenen 31. maddesi ile geçici 2. maddesinin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve Ana Statünün tamamen iptali istemi ile Türk Büro-Sen olarak dava açmış bulunmaktayız. Davamız 2007/4767 Esas numarası ile Danıştay 10. Hukuk Dairesi’nde görülmektedir.

Sendika olarak her zaman, hukuk ve kanun dışı işlemlerin takipçisi olmaya ve haksızlığa uğrayan üyelerimizin haklarını aramaya ve savunucusu olmaya devam edeceğiz.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI