Atatürk

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİ’NE DAVA AÇTIK

06 Ekim 2006, Cuma | 00:00

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği 09.08.2006 Tarihli ve 26254 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliği incelemeye alan sendikamız, düzenleyici işlemin 9 maddesinin kurum personelinin aleyhine olduğu kanaatiyle yargı yoluna müracaat etmiştir.

Yönetmeliğin 4/l, 6/2-a/5, 6/2-b/4, 6/2-c/5, 6/2-d/3, 7/1, 11 ve 12/2 maddeleri (sözlü sınav şartı getirilmiştir.) 17/2. (görevden uzaklaştırılanların eğitime alınmasını engelleyen madde) 17/3, (geçici görevli ve aylıksız izinli memurun eğitime alınmasını engelleyen madde) 15/2, (Sınavları kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılmış olanların, göreve iade edilinceye kadar atamalarının yapılmayacağını belirten madde), 15/3 (Atamaları yapılanlardan, süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onayının iptalini isteyenlerin ve atanmadan önce feragat edenlerin sınav sonuçlarının geçersiz sayılacağı ve bu durumda olanların aynı düzey unvan için açılan ilk sınava katılamayacaklarını düzenleyen madde) ve 38/1, (Adli veya idari soruşturma ya da Maliye Müfettişleri veya Genel Müdürlük Kontrolörleri tarafından düzenlenen raporlar sonucu veyahut sağlık nedenleriyle görevini yürütemeyeceği anlaşılanların, daha alt unvanlara kazanılmış hak aylık derecesi ile atanabileceğini ve bu şekilde atananların daha önce görev yaptıkları unvanın sınavına katılamayacaklarını düzenleyen madde) maddelerinin çalışanların aleyhine olduğu sendikamızın incelemesi doğrultusunda tespit edilmiştir.

Belirtilen maddelerin yürürlüğünün durdurulması ve iptali amacıyla sendikamız Danıştay Başkanlığı’nda 06.10.2006 tarihinde dava açmıştır. Konu hakkındaki gelişmeler web sitemizden ve gazetemizden ayrıca duyurulacaktır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI