Atatürk

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ATAMA YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

24 Temmuz 2006, Pazartesi | 00:00

Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 07.06.2006 tarihli ve 26191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili yönetmeliğin 12. ve 14. maddeleri gümrük çalışanı üyelerimiz aleyhine hükümler içermekte olup, sendikamızca inceleme altına alınmıştı.

Yönetmeliğin 12. maddesinde Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 23. maddesi değiştirilmiş olup, 5. bölge hizmet bölgesi nüfusuna kayıtlı çalışanların bölgede zorunlu çalışma süresini tamamladıkları halde diğer hizmet bölgesinden bu bölgeye atanma veya bölge hizmetini tamamladıktan sonra bu bölgede kalma ya da diğer hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlamadan bu bölgeye atanmak için talepte bulunma hakları eşitlik ilkesine tezat bir şekilde ellerinden alınmıştır.

Yönetmeliğin 14. maddesinde Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 1. maddesi değiştirilmiş olup, buna göre yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde geçen sürelerin yeni hizmet bölgelerine intibakı öngörülmüştür. Bu durum da çalışanları aile düzenlerini ve planlarını sarsıcı tayinlere sebebiyet verici mahiyettedir.

Açıklanan nedenlerle sendikamız 24.07.2006 tarihinde yönetmeliğin ilgili maddeleri hakkında yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle Danıştay Başkanlığı’nda dava açmıştır. Dava ile ilgili gelişmeler web sitemizden ve gazetemizden duyurulacaktır.

DİĞER HABERLER
HABERLER

Sosyal Medyada TÜRK BÜRO-Sen

GENEL BAŞKAN

TÜRKEŞ GÜNEY

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI